2024

Zdenka Brungot Svíteková a Katarína Brestovanská sa stretávajú prvýkrát spolu v tvorivom procese, aby rozkryli a rozpracovali sekvencie japonského čajového obradu, pracovali s jeho abstrakciou a postupne vytvorili príbeh, ktorý sa nikdy nestal.

Čajový obrad je reminiscenciiou obdobia, kedy Katarína Brestovanská získala Bunkamura štipendium na štúdium divadlo No v Center for the Performing Arts Shiga, v Japonsku, kde dva roky žila a pracovala. Vracia sa vo svojich spomienkach takmer spred štvrťstoročia do absurdných situácii a kultúrnych rozdielov, ktorých kontrasty budú vytvárať naratív tanečno-performatívnej eseje. Spolu so Zdenkou Brungot Svítekovou budú čerpať z metódy Tadashi Suzukiho pre hercov, ktoré Zden študovala pod hlavičkou SITI Co, a zo skúseností zo spolupráce s japonským súčasným tancom v programe i-Dance Asia, ktorého štipendium získala v roku 2015.

Nástroje na formovanie pohybového, zvukového a textového materiálu, s ktorým budú pracovať sú získané z výskumu Hudobná partitúra ako základ pre prácu s tancom, performanciou, textom a hlasom. Výskum bol realizovaný v priebehu 2020 – 2022 v Nemecku, na Slovensku, v Českej republike a podporený štipendiom NRW Kultursekretariat Wuppertal, Slovenským inštitútom v Berlíne a Fondom na podporu umenia.

Podporovatelia a partneri projektu:

Podporil IDU.
Podporil PerformCzech.
Podporila Európska Únia.
Podporilo Ministerstvo kultúry.
Podporil Narodní plán obnovy.

Credits

Koncept, choreografia: Katarína Brestovanská, Zdenka Brungot Svíteková
Tanečník: Zdenka Brungot Svíteková