Výskum prebiehal v rokoch 2020 – 2022 na Slovensku, v Českej republike a Nemecku.

Keďže umelecké diela Kataríny Brestovanskej sa výrazne odvíjajú od hudby, zvuku alebo konkrétnej hudobnej partitúry, mala potrebu porozumieť jazyku hudby spôsobom, ktorý umožňuje jasnú komunikáciu v tvorivom procese medzi choreografom, hudobníkmi a tanečníkmi. Cieľom výskumu Hudobná kompozícia ako základ práce s tancom, performanciou, textom a zvukom bolo analyzovať konkrétnu skladbu Johana Sebastiana Bacha – Koncert č. 1 d mol, BWV 1052 pre čembalo a sláčikový orchester , a to vo viacerých kontextoch. ýskumný tím analyzoval grafický záznam skladby, jej formálne a kompozičné parametre, interpretačné princípy a estetiku, ktoré boli v tomto diele obsiahnuté. Zámerom bolo preniesť tieto analýzy do pohybových sekvencií. Relevantnosť sa kládla na transformáciu materiálu spôsobom, ktorý má svoj pôvod, skratky, derivácie a transformácie. Fascinácia Bachovým dielom vyplynula aj z poznania, že jednoduchú pohybovú partitúru možno takmer nespočetne recyklovať.

Spoznaním podrobných parametrov tejto barokovej kompozície sme mohli komplexne pracovať s pohybovým materiálom. Pri komponovaní pohybových sekvencií sme uplatnili kategórie ČAS – PRIESTOR – DYNAMIKA a ich parametre, čo nám umožnilo pochopiť vertikálnu a horizontálnu kompozíciu, vedenie viachlasov v kompozícii, transpozíciu, a kontinuitu.

Inšpirovali sme sa aj inými dielami Johana Sebastiana Bacha ako je Hudobná obeť, ktorej obsahom sú niektoré metodické postupy skladateľa. Tieto postupy spracoval na základe objednávky pre pruského kráľa Fridricha II. Tieto metodické postupy nám pomohli pracovať s paradoxmi v kompozícii pohybového materiálu. Ďalšou skladbou, s ktorou sme pracovali bolaChaconne z husľovej Partity č. 2 d mol BWV 1004 v úprave pre sólový klavír od Feruccia Busoniho. Zrazu sa z dynamiky stala sila, ktorá musí zákonite mať dva protipóly a zďaleka sa netýka len spomalenia a zrýchlenia.

S muzikológom a hudobníkmi sme kontextualizovali historickú a hudobnú paradigmu, v ktorej Johan Sebastian Bach komponoval a prepojili ju s kontextom psychoakustických princípov hudobného vnímania. Čím sme mali možnosť na jednej strane vskutku obdivovať komplexnosť diela a na strane druhej, pokúšať sa vytvoriť vrstevnatú pohybovú kompozíciu, ktorá sa choreograficky vrství od spodu nahor.

Výskumná práca bola zameraná na:

  • Poznanie parametrov kompozície Koncertu d mol BWV 1052.
  • Ako tieto parametre preložíme do pohybového jazyka? Znamenajú parametre v hudobnom jazyku to isté ako v tanečnom alebo pohybovom jazyku?
  • Je niektorá tanečná technika (súčasná, klasická, neoklasická) vhodnejšia na artikuláciu barokovej skladby?
  • Je možné vrstevnatosť a bohatosť Bachovej hudobnej kompozície preložiť do choreografického rámca? Aké sú možnosti a obmedzenia?
  • Chceme aby pohyb kopíroval skladbu alebo má byť ďalším hlasom kompozície a a jej kontrapunktom? Môžeme kompozíciu absolútne poprieť? Ak áno, akým spôsobom a ako by sme si vysvetlili túto abstrakciu. Môžeme kompozíciu absolútne poprieť? Ak áno, akým spôsobom a ako by sme si vysvetlili túto abstrakciu.
  • Ako bolo telo a hudba vnímané v prechodnej ére medzi renesanciou a barokom? Ako sa vníma telo a hudba v súčasnom umení? Existuje nejaká korelácia? Ak áno, aká?
Videá z výskumov:
Research 2021Žďár nad SázavouVIDEO
Research 2022Nová Cvernovka, BratislavaVIDEO

Podporovatelia a partneri projektu:

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
DUAL | physical theatre performance
Podporil NRW Kultursekretariat.
Podporil Tanzresidenz QaH.
Podporilo Rezidenčné centrum Telocvičňa.
Podporilo Centrum Choreografického rozvoja SE.S.TA.
PodporilaNadácia Cvernovka.
Podporil Zámek a klášter Žďár, z.s.
Podporil Kinský a.s.
Podporil Slovenský inštitút v Berlíne.
Podporil Goethe Institute.
DUAL | physical theatre performance
Podporil Perform Czech.
Podporila Európska Únia.
Podporilo Ministerstvo kultúry ČR.
Podporil Národní plán obnovy.

Credits

Spolupráca s umelcami: Kamil Mihalov – klavirista, Janka Smokoňová – dramaturgia, Marek Žoffaj – hudobník a hudobný teoretik, Katarína Matúšová – tanečnica, Lukáš Záhorák – tanečník, Ela Lehotská – herečka, Edita Antalová – tanečnica, Viktória Malá – tanečnica, Barbora Murínová – tanečnica, Tomáš Janypka – tanečník, Douglas Bateman – tanečník, Adam Ster – tanečník, Zdenka Brungot Svíteková - tanečníčka, koučka.
Produkčná manažérka: Katja Thalerová.
PR, video a média: Marianna Lutková, Allesandro de Matteis, Lukáš Teren, Mario Gonzalez Riquelme.