1. 10. 2021 a stále trvá

Hudobnú partitúru ako základ pre prácu s tancom, performanciou, textom a hlasom (ďalej budem používať len súhrnný názov „Hudobná partitúra ako základ pre prácu s telom„) som si ako výskumný formát vybrala preto, že všetky zložky sa prirodzene sanžím obsiahnuť v tvorbe perfor-matívneho diela. Diela, ktoré som doteraz iniciovala a spolu s ďalšími umelcami vytvárala, vychádzali sprvoti z intuitívneho nacítenia sa na hudbu, ktorá vytvárala pôdu na rozmýšľanie nad ďalšími úrovňami diela. Predpokladám, že táto voľba vychádza z toho, že dvanásť rokov som sa venovala klavírnej interpretácii. Postupne som si uvedomovala, že prepojenie hudobného diela alebo hudobnej zložky (v prípade, ak sa jedná o synte-tické, experimentálne zvuky) s pohybom je založené na koncentrácii ďalších úrovní tvorby pohybového materiálu a jemných nuanciách, ktoré tvoria koherentný celok a ich potenciál je slovami nevyjadriteľný. Je však skúsenosťou hmatateľný. Na základe tohto poznania som sa rozhodla, že budem naďalej pracovať v skúmaní korelácii medzi hudbonou zložkou a „telom“.

Pre výskum som si vybrala hudobnú partitúru J.S.Bacha „Koncertu pre harpsichord/klavír a komorný orchester č.1 d mol BWV 1052„. Neskôr, vďaka klavírnemu interpretovi Kamilovi Mihalovi, s ktorým sme spolupracovali na úvodnom výskume „Hudobného diela a možností jeho rozpriestranenia do tanečnej performancie„, pribudla k tejto skladbe aj „Chaconne z husľovej Partity č. 2 d mol BWV 1004″ v úprave pre sólový klavír od Feruccia Busoniho.

Výskum „Hudobná partitúra ako základ pre prácu s tancom, performanciou, textom a hlasom„ tvoríme kolektív umelcov Jana Smokoňová – dramaturgička/režisérka a Marek Žoffaj – muzikológ/hudobník, Katarína Brestovanská/tanečnica, choreografka. Študujeme hudobnú partitúru “Koncertu pre harpsichord/klavír a komorný orchester č.1 d mol BWV 1052” z viacerých kontextov. Jedná sa o kontext pohybu, performancie, textu a hlasu a ich interpretácie v súčasnom tanci. V selekcii tejto konkrétnej hudobnej kompozície nazeráme a analyzujeme grafický záznam / zápis, formálne a kompozičné parametre, interpretačné princípy a estetiku, ktorú skladateľ v týchto dielach predostrel s cieľom prenášať tieto postupy do pohybovej partitúry a artikulovať ich vo fyzickom vyjadrení. s cieľom prenášať tieto postupy do pohybovej partitúry a artikulovať ich vo fyzickom vyjadrení. Okrem práce na sále s tanečníkmi a hercami nás uvádza do dobového kontextu, v ktorom J.S.Bach komponoval, muzikológ a hudobník Marek Žoffaj. Na dielo sa pozeráme z pohľadu historických a hudobných kontextov, psychoakustických princípov hudobnej percepcie, analýzy samotného diela a potenciálu pre transformáciu diela do fyzického vyjadrenia a samozrejme završujeme to snahou o syntézu hudobnej a pohybovej abecedy. Čo plnohodnotne využívame pri práci s tanečníkmi.

Osobnou motiváciou pre prácu na výskume je ideál absolútnej hodnoty Bachovho diela, ku ktorému by som sa chcela približovať. Ak ste niekedy počúvali Bachovu hudbu, tak možno ste mali pocit, že je dokonalá. Keď ju počúvam ja, tak akosi sa mi upratuje mozog a telo, akosi sa cítim celistvo, ako by som bola súčasťou diela a historického momentu, v ktorom dielo vznikalo a akoby som dosiahla jednotu. Samozrejme vnímanie a pocity človek môže mať rôzne. A preto po niekoľkých konzultáciach s hudobníkmi, ktorí Bachovu hudbu interpretujú som sa rozhodla prísť veci na koreň. Všetko to ale začalo jednou hodinou s hudobníkom a klavírnym pedagógom Ferom Királym, ktorý predomňa rozložil koncert d-moll od J.S.Bacha a ja som som kývla, že áno. Samozrejme, že ho virtuózne nezahrám. Ale samotná skúsenosť mi pomáhala dielo lepšie pochopiť a precítiť a bola impulzom pre formulovanie tohto výskumu.

V súčasnosti realizujeme niekoľko výskumov s tanečníkmi a hercami pohybového divadla. Prezentujeme ich neformálne ako work-in-progress ukážky.

NOVEMBER 2021 / Verejná prezentácia: S.E.STA Centrum choreografického rozvoja, Žďár nad Sázavou / video
Jana Smokoňová, Marek Žoffaj, Katarína Brestovanská
Tanečníci / Katarína Hajsterová, Lukáš Záhorák

FEBRUARY – APRIL 2022 / Verejná prezentácia: Nová Cvernovka, Bratislava /video
Jana Smokoňová, Marek Žoffaj, Katarína Brestovanská
Herečka / Ela Lehotská
Dancers / Edita Antalová, Katarína Hajsterová, Viktória Malá, Barbora Murínová, Tomáš Janypka, Lukáš Záhorák

JÚN 2022 / Quartier am Hafen, Cologne, Germany
Jana Smokoňová, Marek Žoffaj, Katarína Brestovanská and členovia MichaelDouglas Kollektiv.

Videá z výskumov:
Research 2020 Nová Cvernovka, BratislavaVIDEO Lukáš Teren, Mario Gonzalez Riquelme, Kamil Mihalov
Research 2021Žďár nad SázavouVIDEO
Research 2022Nová Cvernovka, BratislavaVIDEO
Research 2022Quartier am HafenVIDEOAllesandro de Matteis

Výstup z prvého výskumu s Kamilom Mihalovom: :
Hudobné dielo a možnosti jeho rozpriestranenia do tanečnej performancie

Podporovatelia a partneri projektu:

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
DUAL | physical theatre performance
Podporil NRW Kultursekretariat.
Podporil Tanzresidenz QaH.
Podporilo Rezidenčné centrum Telocvičňa.