1. 7. 2020 a stále trvá

Rezidencie tanečníčky a hudobníka sú štúdiom hudobných skladieb v kontexte pohybu, performancie a interpretácie v súčasnom tanci.

V selekcii konkrétnych hudobných kompozícií – pre tanečné umenie kľúčového skladateľa Johanna Sebastiana Bacha – Koncert pre harpsichord/klavír a komorný orchester č.1 d mol BWV 1052 a Chaconne z husľovej Partity č. 2 d mol BWV 1004 v úprave pre sólový klavír od Feruccia Busoniho, budú nazerať a analyzovať grafický záznam/ zápis, formálne a kompozičné parametre, interpretačné princípy a estetiku, ktorú skladateľ v týchto dielach predostrel s cieľom prenášať tieto postupy do pohybovej partitúry a artikulovať ich vo fyzickom vyjadrení.

Katarína Brestovanská / tanečníčka a Kamil Mihalov / klavirista spúšťajú tento proces po skúsenostiach z pravidelných umeleckých presahov do „sfér toho druhého”. Kamil sa dlhodobo zaoberá oblasťou súčasného tanca a pohybového divadla, Katarína Brestovanská študovala klavír 14 rokov a naďalej sa v tejto oblasti rozvíja. Jej tanečné a performatívne diela vznikajú v úzkej previazanosť medzi hudobnou a pohybovou partitúrou, ktoré spolu vytvárajú organickú štruktúru.

Zároveň tento rok uplynie 270 rokov od Bachovej smrti. Aj touto formou si umelci chcú pripomenúť komplexnosť a nadčasovosť jeho práce. Jeho hudba masívne aj naďalej ovplyvňuje kontext súčasného tanca, čo ich inšpiruje k spoločnému uvažovaniu nielen nad možnosťami, ale aj nad limitmi.

Tím / Katarína Brestovanská, Kamil Mihalov, Jana Smokoňová
Produkcia / Nový Priestor o.z. Katja Thalerová

Výstup z prvého výskumu s Kamilom Mihalovom: :
Hudobné dielo a možnosti jeho rozpriestranenia do tanečnej performancie

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Finančne podporila Nadácia Cvernovka, BRDS.
Partner projektu: Rezidenčné centrum Telocvičňa.