Premiéra: 6. 3. 2020,
Pistoriho palác, Bratislava, Slovensko

Aký má človek vzťah ku svojim vlastným túžbam a možnostiam? Čo nám bráni v rozhodovaní a prevzatí zodpovednosti? Čo alebo kto je hýbateľom našich rozhodnutí?

Ak je bytostné (vnútorne dané) jadro človeka poprené alebo potlačené, človek ochorie, niekedy viditeľne, niekedy skryto… Toto vnútorné jadro je krehké a jemné a ľahko ho prehluší zvyk a kultúrny tlak… Aj keď je poprené, zostáva pod povrchom, neustále usilujúce o aktualizáciu. Každé odpadnutie (od nášho jadra), každý zločin proti našej prirodzenosti sa zaznamenáva do nášho nevedomia a spôsobuje, že sebou pohŕdame.

Človek môže jednať pre seba len vtedy, ak má prístup k vlastným túžbam, k vlastným pocitom, k vlastnému telu. Ak nemá človek tento prístup, nemôže si priať, nemôže túžiť, nemôže sa projektovať do budúcnosti a počiatočná vôľa zomiera pri pôrode.

Proces vznikania túžby je komplexný proces, zahŕňajúci psychologické, sociálne, kultúrne, náboženské a iné vplyvy. Pre zdravého jedinca je nerozlučne spätá s hodnotami akými sú sloboda, vôľa, pravda, voľba, zmena. Našim zámerom bolo objaviť stav, kedy vieme, po čom túžime, čo sú naše najvnútornejšie túžby, ako ich vyjadríme na individuálnej alebo skupinovej úrovni. Ale zároveň nelipneme na nich akoby len túžby boli v našom živote dôležité. Skrátka sú tam, žijem ich, zahŕňam nimi citlivo okolie, veľa počúvam, pomáham druhým na ceste k ich vlastnej túžbe. Ten stav sme nazvali voľným úsilím, alebo efforless being.

Bytie je človeku nielen dané, ale taktiež sa od neho vyžaduje. Človek je za svoje bytie zodpovedný: doslova, žiada sa od neho odpoveď, ak je mu položená otázka, čo zo seba urobil? Ten, kto sa pýta, je jeho sudcom, je to totiž on sám. A nikto nás k nemu nedostane bližšie, ako my sami.

Irvin D. Yalom, Abraham Maslow, Erich Fromm a autorský kolektív projektu.

Viac fotiek si môžete stiahnuť v press room.
Recenzia: Posmrtná cesta za túžbou
Recenzia: Od dotyku so smrťou k naplneniu túžob

Z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA.
Hlavný partner FOND NA PODPORU UMENIA.
Partnerom projektu je BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ a REZIDENČNÉ CENTRUM TELOCVIČŇA.
Podporila NADÁCIA TATRABANKY.

Credits

Koncept, performancia: Katarína Brestovanská
Dramaturgia: Jana Smokoňová
Hudba, performancia: Adam Dekan, Martin Iľanovský
Kostými:Petra Kovács
Scénograf: Sebastián Komáček
Pridružený choreograf, tanečný dozor: Andrej Petrovič
Svetelný dizajn: Slavomír Šmálik et al.
Texty piesni: Katarína Brestovanská, Adam Dekan
Korektor: Zuzana Hojstričová
Hlasový inštruktur:Ivana Estrella
Media set: Marianna Lutková
Trailer: Jana Smokoňová, Lukáš Teren, Adam Dekan et al.
Foto: Noro Knap
Produkcia: Nový Priestor o.z. Katja Thalerová
Vonkajšie oko: Andrej Petrovič