Katarína Brestovanská

Slovenská choreografka a tanečníčka pôsobiaca na Slovensku a v Nemecku

Micro v macro, Indigo, DUAL, Medzi túžbou a smrťou, Shifting systems, ….

Katarína Brestovanská je slovenská choreografka a tanečnica, pôsobiaca na Slovensku a v Nemecku. Vyrastala s hudbou, v hudobnej rodine, čo formovalo aj jej uvažovanie o tanci. V tvorbe vychádza z korelácii medzi tanečnými vyjadrovacími prostriedkami, prelínajúce sa s hudobnou kompozíciou, zvukovými a experimentálnymi technológiami.

V roku 2021 založila tanečný projekt EN VORENTOE ako výsledok dovtedajšej tvorby na poli tanca a performancie. EN VORENTOE má punc značky nesúcej spoluprácu, originalitu, prepracovanosť, mnohovrstevnatosť, niekedy minimalizmus, inokedy kvantitu.

Úzko spolupracuje s režisérkou a dramaturtičkou Janou Smokoňovou a so slovenskými hudobníkmi Martinom Kosorínom (Zoo and Aquarium), Adamom Volt Dekanom, Jánom Kružliakom ml. (Spectrum Quartett), klaviristom Kamilom Mihalovom, a muzikológom Marekom Žoffajom.

Katarína Brestovanská v spolupráci so svojimi kolegami vytvorili niekoľko autorských predstavení (napr. Micro v macro, Indigo, DUAL, Medzi túžbou a smrťou, Shifting systems). Dielo DUAL (2017) je držiteľom ceny za najinovatívnejšie predstavenie medzinárodného festivalu Fintdaz v Čile a ceny za prínos k rozvoju umeleckých a kultúrnych hodnôt v oblasti súčasného umenia. Spolupracuje s nemeckým zoskupením MichaelDouglas Kollektiv, s ktorým vytvorili performatívno-participatívne dielo Shifting systems, ďalej spolupracuje s inovátorkou tanečného umenia Danou Caspersen/USA. Ich spolupráca sa zameriava na choreografickú prípravu participatívnych podujatí s presahom do spoločenských tém, akými sú polarizácia, násilie, korupcia.

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor andragogika, kultúrne a sociálne vedy.

Spolu tvoríme En Vorentoe

Martin Kosorín

Martin Kosorín sa vo svojej umeleckej tvorbe zameriava na tvorbu hudby a interaktívnej scénografie pre predstavenia súčasného tanca a účinkuje v rôznych hudobných zoskupeniach. Zaujíma sa o možnosti využitia moderných technológii v umení, za účelom rozširovania moźností hudobných nástrojov a interaktívneho prepojania zvuku s fyzickým svetom a pohybom. Vyštudoval STU v odbore Robotika.

Martin Kosorín spoluzakladateľom hudobného festivalu Mela, zameraného na súčasnú experimentálnu hudbu a zvukové umenie.

Jana Smokoňová

Jana Smokoňová v roku 2015 vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor divadelná réžia a dramaturgia. Prostredníctvom programu Erasmus študovala jeden rok na Rose Bruford College of Theatre and Performance, Sidcup, Londýn, kde navštevovala kurz European Theatre Arts. Od tej doby sa jej práca presunula od tradičného divadla k fyzickému.

Jana režírovala niekoľko divadelných inscenácií a podieľala sa aj na divadelných a tanečných projektoch v úlohe dramaturgičky. Opakovane spolupracovala s nezávislými výtvarníkmi Katarínou Brestovanskou, Divadlom NUDE a Tomášom Procházkom. Vo svojej práci sa zameriavala na témy izolácie, komunikačné problémy, stratenú generáciu a potrebu pozornosti. Snaží sa rekontextualizovať analyzované témy.

V roku 2019 dokončila svoj prvý krátky film. V marci 2019 bola jednou z piatich finalistiek Mladých režisérov v Prahe.

Od začiatku roka 2020 je kurátorkou tanca a divadla v kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka. Žila v Prahe, ale teraz je šťastne usadená v Bratislave.

Ján Kružliak

Ján Kružliak ml. je univerzálny multižánrový huslista venujúci sa aktívne rôznym hudobným štýlom. Vďaka svojej flexibilite a univerzálnosti sa stal vyhľadávaným komorným a sólovým hudobníkom.

Absolvoval hru na husliach na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Popri štúdiu sa venoval hudobnej kompozícii, jazzu a improvizácii. Neskôr pokračoval v štúdiu hry na husliach na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, a na Royal Academy of Music v Dánsku, kde študoval okrem klasickej hudby aj global music. Neskôr pokračoval v odbore Zvuková a hudobná réžia na Štátnom konzervatótiu v Bratislave.

Udomácnil sa aj na divadelnej scéne, či už ako hudobník – herec, alebo autor scénickej hudby. Spolupracuje taktiež s choreografmi súčasného tanca a divadla, ako Debris Company, ElleDanse a En Vorentoe. Je spoludržiteľom ocenenia Grand Prix Nová dráma 2010 za divadelnú inscenáciu Projekt Svadba, a spoludržitľom ceny Dosky 2008 za najlepšiu scénickú hudbu k projektu Canto Hondo, Bratislavského alternatívneho tanečného divadla ElleDanse. V spolupráci s renomovaným tanečným divadlom Debris Company sa interpretačne podieľal na tanečno-divadelnom predstavení Únos Európy pod réžiou Jozefa Vlka a autorskou hudbou Vladislava Šarišského.

Ján Kružliak ml. sa v súčasnosti venuje historicky interpretovanej starej hudbe v telesách Solamente naturali a Musica Aeterna. V roku 2012 založil sláčikové kvarteto Spektrum Quartett, ktoré sa venuje uvádzaním diel najmä súčasných skladateľov.